یاسین نیوز

بخش خبر 48 مجموعه خبرهای کوتاه از برنامه های یاسین نیوز میباشد که در آن مهمترین عناوین خبرها و رویدادهای مختلف ایران و جهان در 48 ساعت اخیر به این بخش اختصاص داده شده است که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان گرامی قرار گیرد. 

مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News یکشنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News جمعه ۵ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام


مهمترین خبرهای بین الملل در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News چهارشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام
مهمترین خبرهای سیاسی جهان در ۴۸ ساعت اخیر با یاسین نیوز YASIN News سه شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷
نمایش در تلگرام

The most important political news in the last 48 hours in the World with Yasin News

Monday, August 13, 2018

2018-08-13

Thursday, August 9, 2018

2018-08-09

Monday, August 6, 2018

2018-08-06

Friday, August 3, 2018

2018-08-03

Wednesday, August 1, 2018

2018-08-01

بستن