سیاسیمقالات

فروپاشی آمریکا توسط یهود

بی تردید آنچه اینان در آن قرار دارند نابود شده و فاسد است، و آنچه همواره انجام می دهند، باطل و بیهوده است. الأعراف ۱۳۹

فروپاشی آمریکا توسط یهود چندی پیش مستندی از شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی تحت عنوان هایپرنرمالیزاسیون پخش شد که فروپاشی آمریکا را پیش بینی می کرد. همانطور که در مطلب هایپرنرمالیزاسیون فروپاشی از درون عنوان شد، زمانیکه جامعه ای از قوانین و عرف خود اشباع شد، فروپاشی آن جامعه حتمی خواهد بود. اشباع جامعه از آنچه عرف و قانون و هنجار در یک کشور تعریف می شود، افراد آن جامعه را دچار انحطاط و اعتراض می کند و باعث خواهد شد که جامعه به آنچه که خلاف عرف و ناهنجار شناخته می شود روی آورد، برای مثال می توان از همجنسگرایی و ترویج این عمل شنیع در جامعه نام برد.

دولتمردان آمریکایی در حالی از نرمال سازی ایران سخن به میان می آورند که جامعه خود به دلیل اشباع شدن رو به زوال و فروپاشی است. اشباع هنجارهای جامعه آمریکا به گونه ای باعث تخریب آن جامعه شده است که هر لحظه باید منتظر فروپاشی آن باشیم.

رفتارهایی که در آمریکا بعنوان هنجار تعریف شده اند و اشباع جامعه آمریکا از آنها باعث گرایش جامعه به ناهنجارها شده و فروپاشی جامعه آمریکا را میسر و تسریع می کند عبارت اند از:

  1. مسائل جنسی و آزادی های جنسی که تبدیل به همجنسگرایی می شود.
  2. اعتلا و احترام به زن در مسیحیت و تبدیل شدن زن به کالا و وسیله بهره کشی جنسی و تبلیغاتی در جامعه آمریکا
  3. حکومت خدا به انسان و سپس حکومت انسان به انسان و تبدیل آن به حکومت پول به انسان توسط حکمرانی بانکها
  4. ازدواج به عنوان امری شرعی و عرفی در جامعه مسیحی آمریکا و تبدیل آن به ازدواج سفید و بالا رفتن آمار حرامزادگی
  5. از کمک به همنوع و انفاق تا ایجاد فاصله طبقاتی و پیدایش پدیده نامبارک بی خانمانها
  6. از جنگ برای استقلال آمریکا تا ایجاد هرج و مرج و کشتار در مدارس توسط نوجوانان به دلیل عدم کنترل خرید و فروش سلاح

با توجه به مسائل گفته شده که تنها بخشی از علل فروپاشی جامعه آمریکاست، می توان به عمق فاجعه انسانی در این کشور پی برد. اما چگونه ملتی که جزو معتقدترین مردم به پروردگار یکتا هستند و برای ظهور حضرت مسیح علیه السلام در آخرالزمان شبانه روز دعا می کنند به چنین مسائلی گرفتار شده اند.

همانگونه که بارها از منابع مختلف عنوان شد یهود خود را قوم و نژاد برتر و برگزیده خداوند می داند. از همین روست که داعیه حکومت جهانی و حکمرانی بر نفوس و اذهان را دارد. زعمای یهود در سال ۱۸۹۷ میلادی طی کنفرانسی که در شهر بال سوئیس برگزار شد، تصمیمات و فرمولهایی که از سوی جمعی از متفکران، استراتژیست ها و خاخام های یهودی به منظور تسخیر عالم طراحی شده بود را به جهت تصمیم گیری نهایی به بحث و بررسی گذاشتند. بر اساس این پروتکل ها یهودیان با یک برنامه صد ساله بر جهان استیلا خواهند یافت و سلطنتی یهودی – داوودی برقرار خواهند کرد. یک نسخه از مجموعه این پروتکلها در کنفرانس یاد شده به دست پلیس مخفی تزار روس افتاد و به روسیه منتقل شد و در سال ۱۹۰۵  توسط یکی از روحانیون مسیحی روس از عبری به روسی و سپس در سال ۱۹۱۷ به انگلیسی ترجمه شد. پس از این مقدمه می پردازیم به روش های یهود برای فروپاشی جوامع به جهت برقراری حکومت خود. از آنجایی که جامعه آمریکا توسط یهود اداره می شود و مبنای حکومت یهود پروتکل زعمای صهیون می باشد لذا با استناد به این پروتکل ها به علل فروپاشی جامعه آمریکا می پردازیم.

در پروتکل شماره یک می خوانیم:

« اعتیاد به الكل و افراط در نوشیدن نوشابه ھاى سكرآور، مشكلى است كه پس از اعطاى آزادى در میان غیريھوديھا رواج پیدا مى كند. مردم غیريھودى از ھمان آغاز جوانى به وسیله عوامل ما بى بندوبار و بدون اخلاق بار مى آيند. به كمك زنان يھودى مردان غیريھودى را در عشرتكده ھا و محلھاى عیاشى به فساد اخلاقى مى كشانیم و آنھا را از جاده عفت و پاكدامنى منحرف مى سازيم. من اين جامعه را كه به دست زنھا به فساد كشانده مى شود، جامعه زنان نام مى نھم زيرا در فساد و تجمل پرستى دنباله رو ديگرانند. »

امروزه با درگیر کردن جامعه آمریکا با مقوله های اعتیاد به الکل، بی بندوباری و فساد اخلاقی را رواج داده تا جایی که مقوله شنیعی همانند همجنسبازی را در کشورهای تحت سلطه خود قانونی کرده است و در این کشورها افراد همجنسباز می توانند بطور قانونی ازدواج کنند. رواج مشروبات الکلی در این کشورها باعث ازدیاد مرگ و میر براثر مصرف نوشیدنیهای الکلی شده و از این طریق جامعه غیر یهود کاهش می یابد و یا به این امور مشغول خواهد شد.

« اگر آزادى بر خداپرستى مبتنى باشد، با برادرى، انسان دوستى و برابرى پیوندى داشته، براى جامعه بى زيان باشد، به رفاه عمومى لطمه اى وارد نسازد و در اقتصاد ھم جائى براى خود پیدا كند، بر ما لازم است كه ھم احترام به آزادى و ھم اعتقاد به خدا را در میان مردم غیريھودى از بین ببريم. و نیازھاى مادى را جايگزين اينگونه اعتقادات سازيم. براى آنكه بتوانیم قدرت انديشیدن را از مردم غیر صھیونیست سلب كنیم، بايد فكر آنھا را متوجه صنعت و تجارت كنیم. سرگرم شدن آنھا به
داد و ستد و انديشیدن به منفعت، باعث مى شود كه دشمن مشتركشان را فراموش كنند. »

پروتکل شماره ۵

یهود با ادغام فساد و اقتصاد در پروتکل شماره پنج می نویسد:  « در جوامعى كه فساد ھمه جا را فرا مى گیرد، جمع آورى ثروت تنھا از طريق تقلب و نادرستى امكان پذير مى گردد » صهیونیست ها با رواج فساد در آمریکا و قراردادن ثروت در دستان افرادی مفسد اقتصاد جامعه را رو به نابودی می کشانند. حال می توان علت بدهی آمریکا را که تا این لحظه که این مطلب نوشته می شود بیش از ۲۲ میلیارد دلار است را توضیح داد.

شاید بارها از خود پرسیده باشید که چرا در آمریکا که کشوری صنعتی و ابرقدرت جهان است ما شاهد بی خانمانها و افراد فقیر هستیم و بر تعدادشان روز به روز افزوده می شود؟ در پاسخ به این سوال در پروتکل شماره چهار می خوانیم « افزايش روز افزون رقابت بمنظور پیش افتادن در زندگى از سوئى، ونابسامانیھاى اقتصادى از سوى ديگر، مردم را سرخورده و افسرده مى كند » لذا افرادی که توان رقابت در این نابسامانی های اقتصادی را ندارند و یا در این رقابت ها بازنده می شوند همه چیز خود را از دست داده و رقبای آنها دیگر اجازه برخواستن به آنها را نخواهند داد؛ از آنجایی که در جوامع تحت حکومت یهود حمایت دولتی تنها شامل حال یهودیان می شود، لذا غیر یهودیان که همه چیز خود را از دست داده اند راهی جز خیابان خوابی ندارند. از این روست که بر تعداد افراد بی خانمان افزوده می شود.

همانند دین مبین اسلام در مسیحیت نیز انفاق و کمک به همنوع سفارش شده است. بعنوان مثال در غلاطیان آیه ۹-۱۰  پولس می نویسد: « ای برادران ،از انجام کار نیک خسته نشویم زیرا به‌زودی پاداش خود را درو خواهیم کرد به شرطی که دست از کار نکشیم.» و یا در انجیل لوقا در ۱۰-۲۷ می خوانیم: «خداوندْ خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوّت و با تمامی فکر خود محبت نما“؛ و ”همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن.» همچنین در تورات در این خصوص می خوانیم: از فقیر و مستمند هیچ سودی نگیرید. «اگر نقدی به فقیری از قوم من که همسایۀ تو باشد قرض دادی مثل رباخوار با او رفتار مکن و هیچ سود بر او مگذار» (خروج ۲۲:‏۲۵).‏ حاصل میوۀ هفتمین سال زمین برای فقراست. «و شش سال مزرعۀ خود را بکار و محصولش را جمع کن لیکن در هفتمین سال آن را بگذار و ترک کن تا فقیران قوم تو از آن بخورند و آنچه از ایشان باقی ماند حیوانات صحرا بخورند همچنین با تاکستان و درختان زیتون خود عمل نما» (خروج ۲۳:‏۱۰).‏ در برداشت مزرعه‌ها سهم فقرا را فراموش نباید کرد. «و تاکستان خود را دانه‌چینی منما و خوشه‌های ریخته‌شدۀ تاکستان را برمچین، آن‌ها را برای غریب و فقیر بگذار، من یهوه خدای شما هستم» (لاویان ۱۹:‏۱۰). ‏ عدالت را از نیازمند دریغ مدار. «بر بیوه‌زن یا یتیم ظلم مکنید و هرگاه بر او ظلم کردی و او نزد من فریاد برآورد البته فریاد او را مستجاب خواهم فرمود و خشم من مشتعل شود و شما را به شمشیر خواهم کشت و زنان‌ شما بیوه شوند و پسران شما یتیم» (خروج ۲۲:‏۲۲-‏۲۴).

همانگونه که گفته شد در تمامی ادیان به کمک به همنوع سفارش شده است اما مجریان پروتکل های صهیون در پروتکل شماره یک می گوید: « به اعتقاد ما حق يعنى اعمال زور. واژه حق واژه اى ذھنى است كه به ھیچ وجه جنبه عینیت به خود نمى گیرد. در نظام سیاسى ما حق اين چنین تعبیر مى شود: ھر آنچه را كه مى خواھم به من بده زيرا من از تو قوى ترم. نیازى نیست كه ثابت كنم حق از آن كیست. » بدین گونه است که یهود برای غارت اموال عمومی از طریق بانکها در پوشش ربا قوانین مخصوص به خود را به اجرا می گذارد. از این روست که شمار افراد بی خانمان در آمریکا رو به افزایش است و روز به روز بر تعداد آنها نیز افزوده می شود. لازم به یادآوریست که بی خانمانی و اعتیاد به مواد مخدر و الکل علت و معلول یکدیگر هستند و در جامعه ای که از ربا اشباع شده و کنترل جامعه توسط بانکها صورت گیرد، افراد مستاصل و درمانده از پرداخت اقساط یا هزینه های سنگین بانکها به ناچار تن به بیخانمانی می دهند. در همین زمینه خداوند در قرآن شریف در سوره مبارکه النساء آیه ۱۶۱ می فرماید: وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿۱۶۱﴾ و هم بدین جهت که ربا می‌گرفتند، در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند، و هم از آن رو که اموال مردم را به باطل می‌خوردند. و ما برای کافران آنها عذابی دردناک مهیا ساخته‌ایم. (۱۶۱)

کلامی از قرآن مجید در خصوص یهودیان و فروپاشی آمریکا:

سوره المائده آیه ۸۲

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۲﴾

مسلما يهوديان و كسانى را كه شرك ورزيده‏ اند دشمن‏ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت و قطعا كسانى را كه گفتند ما نصرانى هستيم نزديكترين مردم در دوستى با مؤمنان خواهى يافت زيرا برخى از آنان دانشمندان و رهبانانى‏ اند كه تكبر نمى ‏ورزند (۸۲)

سوره مبارکه الحج آیه ۴۵

فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ﴿۴۵﴾

و چه بسیار شهرها را در حالی که اهلش ستمکار بودند، هلاک کردیم، پس [به سبب نزول عذاب سقف های خانه هایشان خراب شده و دیوارهایشان بر] سقف ها فرو ریخته است و [چه بسیار] چاه های پر آب [که به سبب نابود شدن مالکانش] متروک افتاده و کاخ ها و قصرهای برافراشته [ومحکمی که بی ساکن و بی صاحب مانده است.] (۴۵)

سوره مبارکه الإسراء آبه ۵۸

وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۵۸﴾

هیچ شهری [از شهرهای یاغیان و مفسدان] نیست مگر آنکه آن را پیش از قیامت [به عذاب] نابود می کنیم یا به عذابی سخت دچار می سازیم. انجام این کار در کتاب [لوح محفوظ] نگاشته شده است. (۵۸)

یهود که در فروپاشی جامعه آمریکا موفق بوده و کشور آمریکا پیرو این فروپاشی اجتماعی به زودی درهم خواهد شکست؛ هم اکنون تصمیم به فروپاشی ایران با مدل آمریکایی گرفته است چرا که ایران تنها کشوری است که از مدل آمریکایی دوران طاغوت عبور کرده است به تمدن اصیل ایرانی – اسلامی روی آورده است. در صورت مقاومت در دو جبهه بین المللی و داخلی (در برابر لیبرالیسم و اصلاح طلبان و تمامی افراد درون نظام که به ولایت ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه ای حفظه الله اعتقاد ندارند و امام روح الله (ره) را مطابق میل خویش تفسیر می کنند.) ادامه پیدا کند و اقتصاد مقاومتی در معنای کلمه تحقق یابد و در تمامی زمینه ها خودکفا بشویم، به حول و قوه الهی شاهد فروپاشی آمریکا از درون و تجزیه این کشور خواهیم بود.

علیرضا عابدینی

کارشناس مدیریت گرایش لجستیک؛ محقق در حوزه استراتژیک با موضوعات سیاسی، امنیتی، معاندین، منافقین و برانداز

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا