کنتایمنتیزاسیون نفتی، سیاسی، مقالات

  • آوریل- 2019 -
    24 آوریل

    ایران و کنتایمنتیزاسیون نفتی

    با توجه به اینکه از روزهای اینده مناقشه نفتی جدیدی علیه صادرات نفت ایران توسط امریکا صورت خواهد گرفت لازم است نکاتی دراین باب بیان شود. ابتدا باید دانست که این اولین مناقشه نفتی ایران با ابرقدرتها نیست و این تقابل ریشه ی تاریخی دارد، همانطور که در زمان حکومت محمدرضا پهلوی طی سالهای 29 تا 32 اولین تقابل جدی بین دولت ایران با ابرقدرت آن زمان یعنی بریتانیا صورت گرفت و در مقطعی نیز پیروزی با ایران بود لکن در نهایت مصدق سرنگون و قرارداد کنسرسیوم نفتی بزرگی به نفع انگلیسیها منعقد گردید که اساسا بخش مهمی از دستاوردهای…

    بیشتر بخوانید »
بستن