خشونت

 • آبا- ۱۳۹۶ -
  ۱۵ آبان
  خشونت های خانوادگی

  آيا مردان قربانيان جديد خشونت هاى خانوادگى هستند!!؟

         در اين نوشته، نگاهى كوتاه خواهيم داشت به چند تحقيق در زمينه خشونتهاى خانوادگى و بررسى اجمالى بر آنها: با عنوان شدن خشونت های خانگی ، ذهن و افكار به سمت خشونت علیه زنان متمركز می شود حال آن که مردان نیز قربانی خشونت در خانواده می شوند، مانند شكنجه روحى ،اما به دلیل غرور مردانگی و تمسخر توسط دوستان و اطرافیان، سکوت می کنند.

  بیشتر بخوانید »
بستن