روز: سپتامبر 18, 2019

  • سپتامبر- 2019 -
    18 سپتامبر

    اهميت آموزش سواد رسانه اى

    اهمیت آموزش سواد رسانه ای براى رسيدن به يک جامعه سالم در عصر ما، عصرى كه ابزارهاى ارتباط جمعى با فضاى مجازى و زندگى مجازى، بايدها و نبايد هاى خاصى را ايجاد كرده اند، بايد كه فرهنگ استفاده ظرفيت ها و در عين حال خطرهاى موجود در اين عالم مجازى را به مردم آموخت.

    بیشتر بخوانید »
بستن