سیاسیمقالات

⭕️ نفوذ یهود در سازمان های بین المللی (1)

الف- سازمان ملل متحد (یا کنفرانس بین المللی یهود)

⭕️ نفوذ یهود در سازمان های بین المللی (1)

الف- سازمان ملل متحد (یا کنفرانس بین المللی یهود) :

1️⃣ شعبه دبیر کلی سازمان
نام شخصیت هایی که در شعبه دبیر کلی سازمان ملل متحد هستند از قرار ذیل است:
1- دکتر اج، اس، بلوک، رئیس شعبه اسلحه: یهودی است!
2- انتوانی کولات- رئیس امور اقتصادی: یهودی است!
3- انس کارد وزنبرگ- مشاور پایه یک امور اقتصادی یهودی است!
4- داوید و نتراب- رئیس شعبه حسابداری: یهودی است!
5- کارل، لاجمن- رئیس شعبپه خزانه، و واردات: یهودی است!
6- هنری لانکر- معاون دبیر کل در، امور اجتماعی: یهودی است!
7- دکتر، لیون استیننگ- رئیس شعبه مواد متبادله یهودی است!
8- دکتر، اشکول- رئیس شعبه حقوق بشر: یهودی است!
9- اچ، ای، دیکوف- رئیس شعبه اداره کشورهای غیر مستقل: یهودی است!
10- بنیامین کوهین- معاون دبیر کل، شعبه اطلاعات یهودی است!
11- جی، بینوت لیفی- رئیس شعبه فیلم ها: یهودی است!
12- دکتر ایفان کرنو- معاون رئیس شعبه قانون: یهودی است!
13- ابراهام، اج، فیللر- رئیس شعبه قانون: یهودی است!
14- جی ساندبرک- مشاور شعبه قانون بین المللی: یهودی است!
15- دافید، زایلو دویسکی- رئیس شعبه مطبوعات یهودی است!
16- جرجو را نیوفیج- رئیس شعبه مترجمین: یهودی است!
17- مارکس ابرا موفیج- رئیس شعبه تصمیم: یهودی است!
18- مارک سولبر- رئیس شعبه ساتو یهودی است!
19- بی، سی، جی، کین- رئیس شعبه محاسبات: یهودی است!
20- مرسیدس برکمن- مدیر بخش استقلال یهودی است!
21- دکتر سنجر- رئیس شعبه مرجمات: یهودی است!
22- باول، رادزیانکو- رئیس دکترهای بهداشت جهانی: یهودی است!

2️⃣ شعبه اطلاعات سازمان ملل متحد
1- جرزی شبیرو- رئیس شعبه خبرگزاری ها، مرکز ژنو: یهودی است!
2- بی، تیکفر- رئیس شعبه خبرگزاری ها مرکز هند: یهودی است!
3- هنری، فاست- رئیس شعبه خبرگزاری ها، مرکز چین: یهودی است!
4- دکتر، جولیوس، ستاویسکی- رئیس شعبه خبرگزاری ها (م وارشو) یهودی است!

3️⃣ شعبه امور داخلی، در سازمان ملل متحد
1- دایوید، ای، موریس، که اسم حقیقیش: موسکوفیچ رئیس امورات، داخلی جهانی: یهودی است!
2- فی، کبریل کارسن- رئیس شعبه های داخلی منطقه استواء: یهودی است!
3- جان زوزنر- خبرگزار لهستانی در شعبه های داخلی: یهودی است!
1- آلتمن، یهودی، بلونی.
2- دایوید، زلباخ، یهودی امریکایی.
3- فینت، یهودی، بلژیکی.

⭕️ نفوذ یهود در سازمان های بین المللی (2)

نام شخصیت های یهودی که در موسسه تغذیه و کشاورزی سازمان ملل متحد هستند:

4️⃣ موسسه تغذیه و کشاورزی
1- اندری، مایر- رئیس شعبه تغذیه و کشاورزی: یهودی است!
2- ای، بی، جاکویسون- نماینده دانمارک، در شعبه تغذیه و کشاورزی: یهودی است!
3- ای، فریس- نماینده هلند، در شعبه تغذیه و کشاورزی: یهودی است!
4- ام، ام، لییمین- رئیس شعبه آبادانی و مسکن یهودی است!
5- کارواکاردوس- رئیس شعبه همزیستی جهانی: یهودی است!
6- بی کاردوس- رئیس شعبه متفرقات: یهودی است!
7- ام، ازاکل (حسقیل)- رئیس شعبه اقتصاد تحلیلی یهودی است.
8- جی، بی، کاکان- مشاور فنی شعبه حفظ جنگ ها: یهودی است.
9- ام، ای، هابرمن- رئیس شعبه حفظ جنگ ها: یهودی است.
10- جی، مابر- رئیس قسمت تغذیه: یهودی است.
11- اف، ویسل- رئیس قسمت اداره: یهودی است.

ج- (یونسکو)، یا موسسه فرهنگی یهود.
بدون تردید سازمان (یونسکو) مانند بقیه مراکز با اهمیت جهان بدست اخلالگر یهود می چرخد. این موسسه تنها به وسیله دو شخصیت اداره می شود:
1- آلف سومر، فیلد- رئیس مبادلات خارجی: یهودی است.
2- جی، ایزنهارد- رئیس هیئت تنظیم فرهنگ جهانی: یهودی است.
شخصیت های دیگر این موسسه از قرار ذیل است:
3- ام، لافن- رئیس شعبه فرهنگ جهانی: یهودی است.
4- اج، کابلن- رئیس کل شعبه: یهودی است.
5- سی، اچ، وتیز- رئیس شعبه حسابداری: یهودی است.
6- اس، سامون، سلیکی- رئیس شعبه استقلال: یهودی است.
7- بی، ابرامیسکی- رئیس شعبه پناهندگان، و سیاحت: یهودی است.
8- بی، ویرمل- رئیس شعبه سازمان، و تعیین: یهودی است.
9- دکترای، ویلسیکی- رئیس شبعه فنی، مصالح صحراهای آسیا یهودی است.

5️⃣ بانک عمران بین المللی
1- لیونارد بی، رست- مدیر اقتصاد بانک: یهودی است.
2- لیویولد جیمله- نماینده (چکسلواکی) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
3- آی یولاک- عنصو مجلس شورای اداره: یهودی است.
4- ای، ام، جونک- نماینده (هلند) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
5- بی، مندیس- نماینده (فرانسه) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
6- جی، ام، برتلیس- نماینده (بیروفی) در مجلس شورای اداره: یهودی است.
7- ام، ام، مندلس- سکرتر بانک عمران جهانی: یهودی است.
8- وی، ابراموفیج- نماینده (یوگسلاوی) در مجلس شورای اداره: یهودی است.

هـ – صندوق نقد بین المللی

در واقع این موسسه جهانی عمود فقراتی سازمان ملل را تشکیل می دهد، شخصیت های این موسسه از این قرار است:

1- حوزیف کولد من- عضو (چکسلواکی) در هیئت اداره: یهودی است.
2- بی، مندیس، نماینده (فرانسه) در هیئت اداره: یهودی است.
3- کمیل، کات- مدیر کل موسسه: یهودی است.
4- کاستر، مدیر اداره شعبه (هلند) یهودی است
5- لویس رامنیسکی- مدیر اداره، شعبه کانادا یهودی است.
6- لویس آلتمن- معاون مدیر کل: یهودی است.
7- ای، ام، برنستن- مدیر شعبه تحقیق و بررسی: یهودی است.
8- لیو، لیفانفال- مشاور اسبق موسسه: یهودی است.
9- جوزیف کولد- مشاور اسبق موسسه: یهودی است.

و- موسسه پناهندگان بین المللی
1- مایر کوهین- مدیر کل شعبه بهداشت جهانی: یهودی است.
2- پییر جاکویسن، مدیر کل اعاده و اسکان پناهندگان یهودی است.

ز- موسسه بهداشت جهانی
1- زت، دوسنجمن- رئیس شعبه فنی: یهودی است.
2- جی، مایر- رئیس قسمت طب: یهودی است.
3- دکتر ام، کودمر- رئیس اداره قسمت طب و مالیه: یهودی است.
4- ای، زارب- رئیس قسمتی از موسسه: یهودی است.

 

ح- موسسه تجارت جهانی
1- مارکس، لوتنز- رئیس هیئت مربوطه به امور داخلی: یهودی است.
2- اف، سی، ولف- رئیس شعبه استعلامات جهانی1 یهودی است.

 

 

🔸البته آن چه ذکر شد، گوشه ای از سیطره یهود بود. آیا بعد از همه این ها می توان گفت که دنیای غرب به دست غیر یهود می چرخد؟

📚 منبع: کتاب مثلث شوم

برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن