دینی

گناه قلب

گزیده ای از کتاب «قلب سلیم» اثر شهید آیت الله دستغیب.

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

گناه قلب

گزیده ای از کتاب «قلب سلیم» اثر شهید آیت الله دستغیب.

قسمت اول (صفحات ۱ تا ۵)

بر هر عاقلى پوشیده نیست که انسان داراى بدنى است و روانى، ظاهرى و باطنى و کردارهاى نیک و زشتش نیز بر دو قسم است کارهایى که به وسیله بدنش انجام مى‌دهد مانند نماز، روزه، حج، انفاق و مانند شرابخوارى، قماربازى، زناکارى، قسم دیگر چیزهائیست که به دل کسب مى‌کند و در آن جاى مى‌دهد مانند ایمان، محبت، خوف، رجاء، رضا. و مانند کفر، نفاق، بغض، کبر، ریاء.
چنانکه کردارهاى ناپسندى که به وسیلۀ بدن انجام داده مى‌شود و مورد نهى خداوند است شناختن و پرهیز از آنها بر هر فردى واجبست، همچنین چیزهائى که به دل کسب مى‌کند و مورد نهى حضرت آفریدگار است باید آنها را بشناسد و از آنها بپرهیزد و بکوشد که دلش به آنها مبتلا نشود. (صفحه ۳ از کتاب قلب سلیم)

⏺قرآن و گناهان قلبى

در چندین جاى قرآن مجید پروردگار مسلمانان را از گناهان قلبى ترسانیده از آن جمله در سوره البقره مى‌فرماید: «خداوند از آنچه دلهایتان کسب کرده شما را بازخواست خواهد فرمود»  ١ و در همین سوره از کسى که کتمان شهادت کرده تعبیر به گناهکار دل مى‌فرماید 2و نیز مى‌فرماید: «آنچه در دلهایتان است (مانند کفر،نفاق، ریاء. . .) چه آنها را آشکار سازید و چه پوشیده دارید خداوند شما را به آنها محاسبه مى‌فرماید» 3و در سورۀ اسراء مى‌فرماید: «به‌درستى که گوش و چشم و دل همۀ آنها مورد بازخواست مى‌باشند» (یعنى گوش از آنچه شنیده و چشم از آنچه دیده و دل از آنچه در خود جاى داده)  ۴ و در سورۀ نور مى‌فرماید: «کسانى که دوست دارند کارهاى زشت دربارۀ اهل ایمان فاش گردد از براى ایشان عذاب دردناکیست» 5و در این آیه همان دوستى فاش شدن زشتى‌ها را که امر قلبى است گناه و سزاوار عذاب دانسته است و در سورۀ انعام مى‌فرماید: «رها کنید آشکار گناه و پنهان آن را»  ۶ بعضى از مفسرین فرموده‌اند یعنى گناهانى که محل آن بدن و گناهانى که جایش دل است.

سایر آیات و روایات وارده ضمن شمارۀ گناهان قلب ذکر مى‌شود.(صفحه ۴ از کتاب قلب سلیم)

⏺گناه قلب یا بیمارى دل

در چندین جاى قرآن مجید گناه قلب را بیمارى دل دانسته از آن جمله در سورۀ البقره مى‌فرماید در دلهاى آنها (یعنى منافقین) یک نوع بیماریست پس خداوند بر بیماریشان مى‌افزاید  ٧ .

⏺بهشت جاى سالمها است

چنانچه دلى را که از انواع گناهها و بیماریها پاک باشد آن را قلب سلیم و سبب سعادت دانسته و در سورۀ شعراء مى‌فرماید «روز قیامت مال و فرزندان سودى نخواهد داشت مگر کسى که خداى را بیاید با قلب سالم»  ٨ یعنى امور اعتبارى دنیوى مانند مال تنها بکار حیات دنیوى مى‌خورد اما براى زندگانى پس از مرگ تنها «دل سالم» است که بدرد مى‌خورد و شخص از آن بهره مى‌برد-اصلا یکى از نامهاى بهشت دار السّلام 9است یعنى خانۀ افرادى که سالم از هر بیمارى و آلودگى باشند بنابراین کسانى که بگناهان آلوده‌اند باید آن‌قدر در بیمارستان جهنم بمانند تا از آن آلودگیها پاک شده و شفا بیابند آن وقت بتوانند به بهشت وارد گردند مگر بیماریهائى که هیچ قابلیت علاج نداشته باشد مانند کفر، نفاق، بغض خدا و دوستان خدا چنین بیمارانى باید همیشه در آن زندانخانه بمانند.(صفحه ۵ از کتاب قلب سلیم)
_______________________

١ ) . وَ لٰکِنْ یُؤٰاخِذُکُمْ بِمٰا کَسَبَتْ قُلُوبُکُمْ (سورۀ  ٢  آیه  ٢٢۵ ) .

٢ ) . فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ -سورۀ  ٢  آیه  ٢٨٣ .

٣ ) . إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اَللّٰهُ (سورۀ  ٢  آیه  ٢٨۴ ) .

۴ ) . إِنَّ اَلسَّمْعَ وَ اَلْبَصَرَ وَ اَلْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (سورۀ اسراء آیه  ٣۶ ) .

5) . إِنَّ اَلَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ اَلْفٰاحِشَةُ فِی اَلَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (سورۀ نور آیه  ١٩ ) .

6) . وَ ذَرُوا ظٰاهِرَ اَلْإِثْمِ وَ بٰاطِنَهُ (سورۀ انعام آیه 120) .

٧ ) . فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَهُمُ اَللّٰهُ مَرَضاً (سورۀ  ٢  آیه  ١٠ ) .

٨ ) . یَوْمَ لاٰ یَنْفَعُ مٰالٌ وَ لاٰ بَنُونَ إِلاّٰ مَنْ أَتَى اَللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ (سوره شعراء آیه  ٨٨  و  ٨٩ ) .

گرد آورنده
secad.ir
منبع
کتاب قلب سلیم اثر شهید دستغیب
دکمه بازگشت به بالا