سیاسی ترین راهپیمایی جهان

☘️ توسط استاد حسن رحیم پور ازغدی ? 

“سیاسی ترین راهپیمایی جهان”

خطی که با خون شهیدان قرمز شد

☘️ توسط استاد حسن رحیم پور ازغدی
? “خطی که با خون شهیدان قرمز شد”نسبت ناپاکی به زنان و مردان مومن ندادن

☘️ سخنران: استاد حیدری زارع
? موضوع کلی:‌ شرح چهل حدیث

یاران آخرالزمان

 دانلود فایل

 

دکمه بازگشت به بالا