عکس

مؤمن واقعی از نظر امام رضا (ع)

استاد حسن رحیم پور ازغدی

      تبلیغ درست دین و معارف دین زمانی حقیقتاً مصداق مورد نظر امام رضا (ع) است که قلبت در سینه ات ذوب شود و شب ها خوابت نبرد. اگر رسیدی به جایی که بعضی شب ها به خاطر بعضی مسائل فکری و فرهنگی و تهدیداتی که متوجه دین خداست، خوابت نبرد، می شوی مصداق مؤمن. علامت مؤمن این است که برای دین خدا، حق و عدل و مظلومان عالم غصه بخورد.


استاد حسن رحیم پور ازغدی / گزیده ای از سخنرانی امام رضا(ع)

دکمه بازگشت به بالا