فرهنگیمقالات

خدمات متقابل اسلام و ایران

اثر استاد شهید مرتضی مطهری

خدمت تمدن ایرانی به تمدن اسلامی

       اولین خدمتى که باید از آن نام برد، خدمت تمدن کهن ایرانى به تمدن جوان اسلامى است. این تمدن کهن به تمدن جوان و باعظمت اسلامى کمک و خدمت فراوان نمود.

خدمات متقابل اسلام و ایران : هیچ ملتی به پای ایرانیان نمی رسد
ایرانیان بیش از هر ملت دیگر نیروهاى خود را در اختیار اسلام قرار دادند و بیش از هر ملت دیگر در این راه صمیمیت و اخلاص نشان دادند. در این دو جهت هیچ ملتى به پاى ایرانیان نمى رسد، حتى خود ملت عرب که دین اسلام در میان آنها ظهور کرد.
بی نظیر بودن ایرانیان در خدمت به اسلام
اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان نسبت به اسلام صمیمى بوده اند و انگیزه اى جز خدمت به اسلام نداشته اند و در این جهت هیچ یک از ملل اسلامى اعم از عرب و غیرعرب، به ایرانیان نمى رسد و شاید ایرانیان در دنیا نظیر نداشته باشند؛ یعنى هیچ ملتى نسبت به هیچ دینى و آیینى این اندازه خدمت نکرده و صمیمیت به خرج نداده است.
عشق ایرانیان به اسلام
یک ملت را مى توان با زور مطیع کرد، اما نمى توان با زور جهش و جنبش و عشق و ایمان در او به وجود آورد. قلمرو زور و زر محدود است. شاهکارهاى بشرى تنها و تنها معلول عشق و ایمان است.
انتشار اسلام به همت ایرانیان
مکتبهاى نیشابور، هرات، بلخ، مرو، بخارا، سمرقند، رى و اصفهان و سایر شهرهاى ایران بزرگ مرکز فعالیت و جنب و جوش بود. صدها نفر از رجال بزرگ اسلام در این شهرها تربیت شدند و در شرق و غرب عالم تمدن درخشان اسلام را محکم و استوار ساختند.
مؤسس علم حدیث
باید انصاف داد که ایرانیان در تدوین حدیث سهم مؤثرى دارند بلکه باید آنان را مؤسس مکتب علم الحدیث نامید. گروهى از اهل حدیث مسافرتهاى زیادى مى کردند تا اخبار و روایات را از مشایخ حدیث با گوش خود بشنوند و آنها را در «مسانید» و «صِحاح» خود تدوین کنند. مکتب حدیثى خراسان در جهان آن روز به اندازه اى اهمیت یافت که از مصر و آفریقا و حجاز و عراق و شام براى استفاده از مشایخ خراسان سالها در نیشابور، مرو، هرات، بلخ و بخارا اقامت مى کردند.
دو تن از امامان اربعه ی اهل سنت ایرانی هستند
از ائمه اربعه تسنن نیز دو نفر ایرانى بوده اند که هر دو از خراسان برخاسته اند. نخست ابوحنیفه که گروهى وى را اهل کابل و دسته اى وى را از اهل «نسا» (درگز) مى دانند. دوم احمد بن حنبل که در مرو خراسان متولد شد و در بغداد نشو و نما یافت.
قاعده مند کردن اطلاعات دینی
به طور کلى ایرانیان در چند قرن نخست فرهنگ و ادب اسلامى را روى اصول و قواعد پایه گذارى کردند و راه را براى آیندگان باز نمودند.
شاهکارهای ایرانیان در راه اسلام
راجع به خدمات فراوان ایرانیان به اسلام زیاد سخن گفته مى شود، ولى کمتر به این نکته توجه مى شود که ایرانیان شاهکارهاى خود را در راه خدمت به اسلام به وجود آوردند و جز نیروى عشق و ایمان نیروى دیگرى قادر نیست شاهکار خلق کند. و در حقیقت این اسلام بود که استعداد ایرانى را تحریک کرد و در او روح تازه اى دمید و او را به هیجان آورد؛ اگر نه، چرا ایرانیان صد یک این همت را در راه کیش پیشین خویش بروز ندادند؟

منبع: دریافت نسخه رايگان کتاب خدمت متقابل اسلام و ایران اثر استاد شهید مرتضی مطهری PDF
________________________________________
[✓] Swo313 انديشكده ياسين
[✓] www.swo313.com

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا