طرح اکرام ایتامیاسین

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد قلب بزرگی می خواهد

نمایش بیشتر

کامران حیدری

﷽ خدایا بزرگ شدن کار سختی است ، حصارها را می شناسم ، بی وفایی ها را می چشم ، دوست داشتن را می آموزم. خداوندا به من دانشی ببخش : تا رویای هیچ کس را نابود نکنم و برای قلب تمامی انسانها ارزش قائل شوم و حصارها را معیار قضاوتم قرار ندهم ، تا بزرگ شدنم با انسان تر شدنم معنا پیدا کند.

نظرتان را بدون نیاز به تایید مدیر بنویسید...

بستن