اخبار سیاسیخبرها

اتمام سلطه آمریکا

تبدیل کاخ سفید به حسینیه

       در طی سالهای پس از جنگ جهانی دوم و توسعه قدرت آمریکا در سرتاسر جهان، همواره شاهد استعمار و استثمار مردم و دولتهای جهان در سرتاسر جهان بودیم و کشورهایی که تن به شرایط تحمیلی آمریکا نداده اند، توسط این کشور با مجازاتهای نظیر عملیات نظامی و تحریم اقتصادی و سیاسی روبرو شده اند.

       دولت های مختلفی که در آمریکا از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون زمام امور را به دست گرفتند همواره بدنبال راهی برای سر فرود آوردن ایران در برابر استعمار و استثمار آمریکا بودند. آنان راه آخر را از اول پیمودند و همواره بر تغییر نظام حکومتی در جهت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی تاکید داشتند و در این راه اقداماتی نیز نظیر کودتای نوژه، اقدامات منافقین و در آخر نیز فتنه ۸۸ را انجام دادند.

در این میان نیروهای مومن و انقلابی هدفی را مطرح نمودند و آن تبدیل کاخ سفید به حسینیه است. هدفی آرمانی و از دیدگاه واقع‌گرایانه این هدف در درازمدت قابلیت تحقق را داراست. لذا با علم به اینکه از نظر جغرافیایی امکان دست یابی به آمریکا مشکل می باشد، با برنامه ریزی و اجرای پروژه ای مبتنی بر رصد شرایط سیاسی و حزبی آمریکا و همچنین علم به نظام اداری و اجرایی و قانونگذاری این کشور و نحوه ورود به این ادارات نامبرده شده؛ می توان با در دست گرفتن پست های حساس سکان اداره این کشور و سیاستگذاری های کلانش را در دست گرفت. البته لازم به ذکر است که اجرای این پروژه مستلزم برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر روی نیروهای خودی و شناخته نشده در کشور آمریکا می باشند.

       اساتید در سخنرانی ها همواره اعلام نموده اند که شیعه همیشه دفاع کرده است و اصولا ذات شیعه تدافعی است. باید در نظر داشت که دفاع نیز برای خود اجزا و شرایطی دارد و گاهی اوقات حمله خود بهترین دفاع است. و برای حساس ننمودن دشمن، بهتر است این حمله مخفیانه و سیاسی باشد تا بتوان بیشترین بهره برداری را از آن نمود.

    ما در صورتی می توانیم از سلطه آمریکا در منطقه رهایی یابیم که با نفوذ در دستگاههای تصمیم گیری، اجرایی و امنیتی این کشور، برنامه های راهبردی آنان را با در نظر گرفتن شرایط وقت در جهت منافع خود تغییر نامحسوس دهیم. برای این مهم سرمایه های زیادی در سرتاسر آمریکا وجود دارد که درصد قابلیت اجرای این طرح را به طور چشم گیری افزایش می دهد.

     آنچه تا اجرا و تحقق این هدف مهم است، اتحاد داخلی و بازی در زمین حریف در منطقه می باشد. طرح های آمریکا و متحدانش بر علیه ایران با چرخشی ۱۸۰ درجه باید به نفع ایران تمام شود.

و من الله التوفیق

علیرضا عابدینی

کارشناس مدیریت گرایش لجستیک؛ محقق در حوزه استراتژیک با موضوعات سیاسی، امنیتی، معاندین، منافقین و برانداز
دکمه بازگشت به بالا