فهرست کل جلسات

موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود 1 واحد
هدف
 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود
 • آشنایی با دکترین‌های عمومی یهود در تاریخ آن قوم
 • آشنایی با روند تأثیردکترین‌های یهود در تمدن‌های سه هزارساله‌ی گذشته‌ی غرب و شرق
 • آشنایی با طرح‌های استراتژیک صهیونیسم در جهان
 • آشنایی با طرح‌های استراتژیک رژیم صهیونیستی

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 420 تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک یهود (1) 01:52:34
Kung Fo Panda (2) 2011
2 449 رؤیای ابراهیم(ع) 02:53:31
The Bible
(Mini-Series 2013)
3 450 رؤیای سرزمین و حکومت 02:45:36
The Bible
(Mini-Series 2013)
4 452 رؤیای معبد 03:04:31
The Bible
(Mini-Series 2013)
5 501 دکترین کرشمه‌ی استر (1) 03:38:30
Esther and the King (1960)
6 502 دکترین کرشمه‌ی استر (2)
7 526 شاخه‌ی زیتون
(Noah (2014
8 558 اکسدوس
Exodus: Gods and Kings
(2014)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب 2 واحد
هدف
 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب کهن: طرح‌های استراتژیک دوره باستان و دکترین‌های کلاسیک
 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب کلیسایی: طرح‌های استراتژیک دوره‌ی قرون وسطی و دکترین‌های آن
 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب جدید: طرح‌های استراتژیک دوره‌ی پسارنسانس، پساوستفالیا، دوره مدرن، دکترین‌های مدرنیته و غرب جدید

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 298 شجره‌ی خبیثه 00:57:38
2 311 جهان هومر (1) – کتاب مقدس غرب 01:56:45
3 419 جهان هومر (2) – از عرش تا معبد دلفی 01:24:23
4 503 جهان هومر (3) – دکترین کرشمه‌ی هلن 03:08:03
Troy (2004)
5 504 جهان هومر (4) – دکترین اسب تروا (دکترین ادیسه) 02:03:08
(Troy (2004
6 507 افسانه‌ی ماراتن 02:00:00
(The 300 Spartans (1962
7 508 افسانه‌ی ترموپیل (1) 02:52:00 (2006) 300
8 509 افسانه‌ی ترموپیل (2) 03:04:56
300: Rise of an Empire
(2014)
9 510 افسانه‌ی سالامیس 02:17:50
Rise of an Empire : 300
(2014)
10 593 شهاب 1812 (ناپلئون را فقط ناپلئون می‌تواند نابود کند)
1812. Napoleonic Wars in
Russia – Episode 1 (2012)
11 645 غرب مدرن (1) – جاسوسه‌ای در صحرا
(Queen of the Desert (2015
12 648 غرب مدرن (2) – نفوذ از حاشیه به متن 04:43:43
(Lawrence of Arabic (1962
13 664 غرب مدرن (3) – عملیات پونگو
Eastern Approaches،Sir Fitzroy
Maclean
14 689 غرب مدرن (۴) – آمریکا (۳) – جنگی که آمریکا را تغییر داد
(Pearl Harbor (2001
15 720 رنسانس (1) – خیزش انقلابیون از گیتوها
16 721 رنسانس (2) – خیزش سرمایه (کاپیتالیسم اولیه)
17 722 رنسانس (3) – طاعون، میراث یک خانواده – رویای مدیچی (جامعه‌سازی حول محور نهاد بانک)
18 724 رنسانس (4) – فلورانس، محور نظم نوین دنیا
19 725 رنسانس (5) – شهروند وفادار و عنصر مطلوب
20 727 رنسانس (6) – فلورانس آوردگاه ارتجاع تمدنی
21 728 رنسانس (7) – اکونومی شرک
22 729 رنسانس (8) – تطهیر
23 730 رنسانس (9) – تسخیر
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت 0 واحد
هدف
 • آشنایی با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک مسیحیت
 • آشنایی با نمونه‌های طرح‌های استراتژیک در تاریخ مسیحیت (عصر کلیسا – عصر مدرن)
 • آشنایی با نمونه‌های دکترین‌های عمومی مسیحیت در تاریخ آن
 • آشنایی با روند تاثیر دکترین‌های مسیحیت در تمدن غرب (در گذشته و حال)

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 322 سناریوی دانیل 01:04:27
2 454 تعمید 01:38:37
The Bible
(Mini-Series 2013)
3 455 تغییر دنیا 02:52:37
The Bible
(Mini-Series 2013)
4 456 معبد شهوت قیافا 02:33:41
The Bible
(Mini-Series 2013)
5 552 بالأخره خدای غرب مرده است یا نه!
God’s Not Dead (2014)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام 2 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌ورزان با تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام از ابتدای خلقت آدم(ع) تا کنون مبتنی بر دکترین‌های هر یک از کنش‌گران الهی یا ضد الهی این اعصار
 • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک اسلام، سه بخش کلی دارد:
  • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انبیاء(ع)
  • تاریخ طرح‌ریزی ائمه(ع)
  • تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک زعما (به انضمام تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک انقلاب اسلامی)

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 297 دکترین ادیان ابراهیمی 02:14:06
2 299 تاریخ جهان‌بینی‌ها 01:46:24
3 305 دکترین مریم(س) 00:56:42
4 309 دکترین ابلیس 01:20:00
5 312 طرح عمومی استراتژیک انبیاء(ع) 01:10:33
6 314 دکترین ابراهیم(ع) و یوسف(ع) 01:40:23
7 316 نتیجه‌ی طرح استراتژیک 02:12:46
8 317 دکترین داوود(ع) 01:41:06
9 383 دکترین لقمان(س) 01:35:18
10 410 دکترین ابراهیم‌(ع) و اسماعیل(ع) 01:10:38
11 413 دکترین یونس(ع) 01:49:59
Pinocchio (1940)
Inception (2010)
12 601 شجره‌ی ملعونه 01:19:08
13 564 جنگ ناتمام (1)
14 566 جنگ ناتمام (2) – ناکثین
15 574 جنگ ناتمام (3) – قاسطین 01:44:02
16 575 جنگ ناتمام (4) – مارقین 02:01:18
17 95 جامعه‌ی نهضتی 01:34:10
18 217 جغرافیای نهضت موسوی 01:16:37
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 690 تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک شرق (۱) – ژاپن (۱) – بیدار کردن غول خفته
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل جنگ جهانی چهارم 4 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌‌ورزان دکترینولوژی با محورها و حیطه‌های جنگ جهانی چهارم در متن تقابل غرب با اسلام
 • جنگ جهانی چهارم، ضمیمه تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب است
 • جنگ جهانی چهارم توسط دومارانش (رئیس پیشین سرویس جاسوسی فرانسه)، الیوت کوهن و جیمز ولسی (رئیس پیشین سیا) مطرح شد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 259 جهان 2012 – نقطه عطف جنگ جهانی چهارم 03:05:02
2 300 پیش به سوی 2012 حشاشین! 02:09:26
3 288 آفریقا (1) – شاخ آفریقا 04:12:56
Black Hawk Down (2001)
4 396 لیبی 02:00:46 محسن اسلام زاده
5 422 عراق 02:03:45
6 430 افغانستان (1) 03:24:20 فرشتگان قصاب (1391)
سهيل سليمي
7 488 آن مرد که می‌گفت «صنعت هولوکاست» آمد دكتر نورمن فين كنشتاين
8 505 آمریکا (1) – خودزنی تروریستی 02:31:50 آرت اوليوير
10 426 صهیونیست‌های مسلمان 02:17:56
11 424 ایران (1) – هنر یک استراتژیست (1) – چگونه پنجه عقاب شکست؟ 02:17:43
12 425 ایران (2)- هنر یک استراتژیست (2) – درس‌های عملیات پنجه عقاب 01:07:01
13 18 ایران (3) – دکترین آنفولانزای نیویورکی 02:03:25
300 (2006), One Night
With the King (2006)
14 516 ایران (4) – دکترین آژاکس 02:46:03 قلاده هاي طلا (1390)
ابوالقاسم طالبي
15 649 ایران (5) – زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس 02:24:51
(Zero Days (2016
16 651 ایران (6) – اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس
(Zero Days (2016
17 666 ایران (7) – هشت وجهی مجارستانی (1) – موازنه‌ی راست و دروغ بن‌مناشه
Profits of War, Ari Ben-Menashe
18 656 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1) – بپذیرید که اسلام نمی تواند! 01:09:01
Homeland
(Series 2011) Season 2
19 657 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (2) – هر آمریکایی که مسلمان شود، تروریست شده است!
Homeland
(Series 2011) Season 2
20 658 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (3)
Homeland
(Series 2011) Season 3
Episode 1-8
21 659 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1) – به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو توهین به پرسنل CIA است)
Homeland
(Series 2011) Season 3
Episode 9-12
22 660 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2) – سپاه‌چِنچ از مسیر دروازه غار
Homeland (Series 2011)
Season 3, Episode 9-12
23 662 اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (4) – جمهوری تروریستی پاکستان و بن‌بست افغانستان
Homeland
(Series 2011) Season 5
24 663 قرآن‌ستیزی به روش آمریکایی
Homeland(Series 2011-) Season 5
25 665 چگونه به ایران نفوذ کنیم؟ (1) – درس یکم: به روش مذاکره‌گری یک غدار
Profits of War, Ari Ben
Menashe
26 378 عکس یادگاری با شیطان – بررسی دکترین شیطان 02:49:08
Legion (2010)
27 682 ایران (8) – ترمینال غرب ترمینال غرب (۱۳۹۵)
قربانعلی طاهرفر
حامد باروت نژاد
28 696 ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (۳) – عملیات ساین‌پوست
(-Homeland (Series 2011
Season 6
29 698 آمریکا (۴) – چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟ سخنرانی توماس بارنت در دانشگاه دفاع ملی آمریکا
30 704 سوریه (۱) – قطعه‌ی مهم پازل شعبان پور
31 706 سوریه (2) – آوردگاه نبرد خیر و شر
32 710 آفریقا (2) – مردم‌نگاری در شاخ آفریقا
33 723 آمریکا (5) آقای داریوش سجادی
34 741 افغانستان (2) – تنها در میان طالبان
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد وخامت‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 45 مدیریت بحران 01:11:08
2 46 هدایت آرامش 00:56:30
3 47 مکعب مدیریت بحران 01:27:32
4 204 انطباق مدیریت بحران و هدایت آرامش 02:01:50
5 615 هدایت فتنه (1)
6 617 هدایت فتنه (2)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد ولایت‌مدار 2 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 24 عمق سیاست 01:08:48
2 35 درآمدی بر تئوری بازی‌ها در سیاست 01:31:25
3 36 درآمدی بر مهندسی سیاسی 01:18:38
4 37 روند روابط خارجی 01:46:02 مصاحبه مجله شهروند
5 38 روند دیپلماسی عمومی 01:00:46
6 109 فلسفه‌ی سیاسی دکترین ذبیح الله 02:17:46
Beowulf (2007)
7 110 امنیت سیاسی 01:32:04
8 200 مهندسی سیاسی (1) 02:05:21
9 328 مهندسی سیاسی (2) 01:55:54
10 330 مهندسی سیاسی (3) 02:30:07
11 332 مهندسی سیاسی (4) 01:35:33
12 437 مهندسی سیاسی(5) – جمهوری یازدهم (1) 01:37:19
13 439 مهندسی سیاسی(6) – جمهوری یازدهم (2) 01:44:52
14 441 مهندسی سیاسی (7) – حزب داووس 01:56:12
15 482 مهندسی سیاسی (8) – نظام های تک‌حزبی یا چندحزبی 01:28:45
16 622 مهندسی سیاسی (9) – تئوری چهارم سیاست الکساندر دوگین
17 623 مهندسی سیاسی (10) – هژمونی ساختاری
18 671 مهندسی سیاسی (11) – واگرایی – ریوزیونیسم و نرمالیسم من ریویزیونیستم، پس هستم – دانشگاه تهران 1393/03/03
19 681 حکمت مرصاد
20 693 مهندسی سیاسی (۱۲) – جمهوری دوازدهم کتاب «مهندسی سیاسی – انقلاب اسلامی 1357-1396»
21 697 مهندسی سیاسی (۱۳) – پورنوکراسی و توهم بال‌های ایکاروس سوره فرقان آیات 1-5
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد معرفت‌مدار 1 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 4 درآمدی بر درخت فلسفه 01:29:31
2 6 انطباق طرح استراتژیک با فلسفه 01:23:17
3 8 درآمدی بر جنین حکمت 01:22:04
4 177 روی‌کرد معرفت‌مدار (1) 02:01:29
5 179 روی‌کرد معرفت‌مدار (2) 02:09:39
6 337 عبور از سایه 03:32:25
7 395 روی‌کرد معرفت‌مدار (4) 02:04:22
Prometheus (2012)
8 215 کمیت تطور در طرح‌ریزی استراتژیک 01:21:53
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد اجتماع‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 113 فلسفه‌ی اجتماعی 01:52:59
2 48 درآمدی بر جامعه‌سازی 01:51:49
3 49 روند طرح‌ریزی جامعه 01:17:48
4 63 جامعه‌ی بیولوژیکی (1) 01:19:51
5 194 روی‌کرد اجتماع‌مدار (1) 01:43:13
6 195 روی‌کرد اجتماع‌مدار (2) 01:37:23
7 114 امنیت اجتماعی 01:07:11
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد مشتری‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 53 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (1) 01:32:46
2 55 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (2) 01:06:18
3 210 روی‌کرد مشتری‌مدار (1) 01:36:36
4 212 روی‌کرد مشتری‌مدار (2) 01:34:31
5 222 روی‌کرد مشتری‌مدار (3) 01:46:43
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد استقامت‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 37 روند روابط خارجی 01:46:02 مصاحبه مجله شهروند
2 172 طرح مأموریت 01:56:48
3 207 روی‌کرد استقامت‌مدار (1) 01:10:12
4 463 دکترین استقامت (1) 01:21:46
5 466 دکترین استقامت (2) 01:41:46
6 624 روی‌کرد استقامت‌مدار (2) – سیاست درهای باز دنگ شیائوپینگیسم – دانشگاه تهران 1394
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد انسان‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 9 انسان‌شناسی تطبیقی یونانی و قرآنی 01:41:10
2 160 ظرفیت‌شناسی انسان 01:17:59
24 (Series 2001–2010)
3 175 روی‌کرد انسان‌مدار (1) 01:27:33
4 514 برانگیختن 01:07:54
5 668 انسان در بازتاب هویتی خود
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تصمیم‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 1 درآمدی بر سیاست‌‌‌گذاری، تصمیم‌‌‌سازی و چاره‌‌‌اندیشی 01:18:40
2 3 انطباق چاره و سیاست در تصمیم و اجرا 01:32:03
3 32 جایگاه دکترین در سیاست و چاره 00:55:27
4 206 روی‌کرد تصمیم‌مدار (1) 01:44:15
5 621 دکترین رولت روسی الكساندر دوگين
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد عاقبت‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 224 روی‌کرد عاقبت‌مدار (1) 01:26:52
2 225 روی‌کرد عاقبت‌مدار (2) 01:28:13
3 226 روی‌کرد عاقبت‌مدار (3) 01:53:46
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد عرصه‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 34 عرصه‌شناسی 01:26:57
2 201 روی‌کرد عرصه‌مدار (1) 01:22:54
3 515 موج سوم عرصه‌سازی 02:34:00
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد امنیت‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 40 تهدید‌شناسی 01:07:25
2 42 مکاتب امنیت 01:01:49
3 43 روند طرح‌ریزی امنیت 02:02:30
4 44 مواجهه‌ی امنیتی کلبه‌ی کرامت با کلبه‌ی دیجیتالی 00:57:29
5 203 روی کرد امنیت‌مدار 01:04:44
6 213 مورد مطالعاتی – بررسی امنیت شرق کشور 01:58:17
7 661 تهدید مشترک – افق مشترک
Homeland
Series 2011) Season 3)series 2011) Homeland)
season 3،Episode 9-12
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد حدود‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 216 روی‌کرد حدودمدار (1) 02:19:11
2 218 روی‌کرد حدودمدار (2) 01:54:21
3 220 روی‌کرد حدودمدار (3) 01:55:28
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد روش‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 21 قاعده و یقین 01:12:53
2 24 عمق سیاست 01:08:48
3 187 روی‌کرد روش‌مدار (1) 01:44:39
4 188 روی‌کرد روش‌مدار (2) 00:53:43
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد حیات‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 231 روی‌کرد حیات‌مدار (1) 00:58:11
2 399 روی‌کرد حیات‌مدار (2) 01:57:51
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد اطمینان‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 553 روی‌کرد اطمینان‌مدار
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد جهد‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 223 روی‌کرد جهدمدار 01:18:04
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد‌ حفاظت‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 469 روی‌کرد حفاظت‌مدار 01:21:42
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد فرقان‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 208 روی‌کرد فرقان‌مدار 01:25:50
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد تحول‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 196 روی‌کرد تحول‌مدار 01:17:10
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد محیط‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 205 روی‌کرد محیط‌مدار 01:24:21
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد مسجد‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 214 روی‌کرد مسجدمدار 01:23:31
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد معیشت‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 517 روی‌کرد معیشت‌مدار (1) – بازار 02:11:15
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد کلبه‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 197 روی‌کرد کلبه‌مدار 01:12:02
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع روی‌کرد‌های طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل روی‌کرد رزق‌مدار 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 683 رزق مؤمن انقلابی
Black Mirror (2016)
Season 3- Episode 6: Hated
in the Nation
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ترندگذاری انقلاب اسلامی 5 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌ورزان با آینده‌شناسی تطبیقی مدرنیته و اسلام
 • آشنایی با آینده‌نگاری انقلاب اسلامی
 • شناخت روش ترندگذاری
 • آشنایی با ترندهای انقلاب اسلامی در افق ۱۴۴۴

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 170 دهه‌ی چهارم، دهه‌ی پیش‌رفت 01:01:56
2 372 انسان تراز 01:57:30
3 374 ناتو یا ساتو 01:43:14
4 376 قلب جهان 01:58:32
5 379 قدرت ملی 00:57:59
6 381 برندگذاری 01:39:54
7 382 دولت تراز 01:04:30
8 384 امت تراز 01:27:20
9 386 بیت تراز 01:02:23
10 388 علم تراز 01:38:57
11 389 نظام تراز 01:05:36
12 391 سبک زندگی، اصل قضیه 01:36:05
13 393 عرش الرحمن 01:32:50
14 404 مِلک تراز 00:56:04
15 411 ارشاد ملّی 02:09:34
16 423 اطمینان 01:15:42
17 465 آموزش تراز 02:32:30
18 471 جامعه‌ی تراز (1) – جامعه‌ی کامل 01:48:45
19 473 جامعه‌ی تراز (2) 01:19:55
20 477 محیط تراز 01:54:21
21 512 عصر تراز 01:03:20
22 534 سواد تراز
23 538 ترندهای برنامه ششم
24 539 جامعه‌ی تراز (3)
25 541 معرفت تراز (1) 01:40:46
26 543 معرفت تراز (2) 01:41:08
27 546 معرفت تراز (3)
28 550 معرفت تراز (4)
29 554 معرفت تراز (5)
30 560 جامعه‌ی تراز (4)
31 562 جامعه‌ی تراز (5)
32 567 ترندهای 1394 در افق 1414
33 568 جامعه‌ی تراز (6)
34 285 موعودگرایی و آواتاریسم 03:08:19
Avatar: The Last
Airbender (2005–2008)
Season 1 (Book One:
Water)
35 286 مهدی(عج)، حقیقتی بر گونه‌ی آواتارها 03:55:02
Avatar: The Last
Airbender (2005–2008)
Season 2 (Book Two:
Earth)
36 287 مهدویت، حقیقتی بر گونه‌ی آواتاریسم 02:39:30
Avatar: The Last
Airbender (2005–2008)
Season 3 (Book Three:
Fire)
37 52 دکترین ملی انرژی جمهوری اسلامی در افق 1414 01:12:58
38 274 دکترین ملی سلامت جمهوری اسلامی در افق 1414 01:08:11
39 307 دکترین ملی بیع جمهوری اسلامی در افق 1414 01:22:49
40 339 دکترین ملی حساب‌داری جمهوری اسلامی در افق 1414 01:18:09
41 603 آب و هوای تراز (1) – ریخت‌شناسی مصنوعی زمین
42 619 آب و هوای تراز (2) – ریخت‌شناسی طبیعی زمین
National Geographic: Colliding Continents (2006)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل ترندگذاری غرب 3 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌ورزان با روش آینده‌شناسی در تمدن غرب
 • آشنایی با ترندگذاری غرب در افق ۲۰۵۰
 • آشنایی با اهداف غرب در آینده علیه ایران و اسلام، و انقلاب اسلامی
 • اندیشه‌جوی دکترینولوژی باید بداند که دشمن اساسا چگونه می‌اندیشد، و ضمنا در مورد «ما» چگونه می‌اندیشد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 150 حق ترسیدن (گزارش مرکز سیاست دوحزبی آمریکا) 01:22:43
2 154 چشم‌انداز 2015 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا 01:26:56
24 (Series 2001–2010)
3 155 سریال 24 (4) – فصل دوم (1) – جهان در خطر – کمیسیون منع اشاعه‌ی سلاح‌های کشتار جمعی در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
4 156 گزارش مرکز ملی ضد تروریسم آمریکا 00:55:56
24 (Series 2001–2010)
5 158 چشم انداز 2025 جامعه‌ی اطلاعاتی آمریکا 01:19:52
24 (Series 2001–2010)
6 209 گزارش NPR – دکترین جدید هسته‌ای آمریکا 01:01:51
7 227 دکترین نیروهای مسلح آمریکا (1) 00:41:43
8 228 استراتژی امنیت ملی آمریکا (1) 01:26:35
9 229 استراتژی امنیت ملی آمریکا (2) 01:07:53
10 230 دکترین نیروهای مسلح آمریکا (2) 02:27:21
11 327 کلبه‌ی دیجیتال 02:40:21
Pink Floyd The Wall(1982)Black Mirror (2011)
Season 1- Episode 2: 15
Million Merits
12 331 جامعه‌ی دیجیتال (1) 01:54:12
13 333 جامعه‌ی دیجیتال (2) 01:40:24
14 336 جامعه‌ی دیجیتال (3) 01:26:41
15 338 جامعه‌ی دیجیتال (4) 01:45:39
16 433 مانی‌تاریسم 02:56:29
Zeitgeist: Moving Forward
(2011)
Part I: Human Nature,
Part II: Social Pathology
17 434 اتوپیای ونوس 03:08:18
Zeitgeist: Moving Forward
(2011)
Part III: Project Earth
Part IV: Rise
18 474 زمین 1494 02:37:20

(2012) Four Horsemen

19 531 ترندهای 2045 – DCDC
20 577 سفر بین ستاره‌ای
The Science of Interstellar (2015)
21 586 پروژه SSR ایران مبتنی بر توافق برجام و قطعنامه 2231
22 637 بازی جنگ (1) – دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا 02:13:22
23 644 بازی جنگ (2) ـ دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا
Queen of the Desert (2015)
24 646 بازی جنگ (3) – دکترین استراتژیکی اقتصادی آمریکا (2)
25 673 جامعه ی دیجیتال (5) – فقر ستاره و امتیاز
(2016) Black Mirror
Season 3-Episode 1: Nosedive
26 676 جامعه‌ی دیجیتال (6) – جامعه‌ی الحاقی (1) – ایمپلنت برای مدیریت توهم (در زندگی دوم)
Black Mirror (2016)
Season 3- Episode 2:
Paytest
27 677 جامعه‌ی دیجیتال (7) – جامعه‌ی الحاقی (2) – مس‌ایمپلنت (ایمپلنت مسلح)
(2016) Black Mirror
Men Against Fire :Season 3-Episode 5
28 680 جامعه ی دیجیتال (8) ـ رفراندوم با هشتگ، برای قتل
(2016) Black Mirror
:Season 3-Episode 6
Hated in the nation
29 698 آمریکا (۴) – چگونه آن‌ها مانند ما بشوند؟ سخنرانی توماس بارنت در دانشگاه دفاع ملی آمریکا
30 701 بازی جنگ (۴) – دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۲) مجلد بازی جنگ نظامی ویراست خرداد ماه ۱۳۹۶
31 702 بازی جنگ (۵) – دکترین استراتژیکی نظامی آمریکا (۳) مجلد بازی جنگ نظامی ویراست خرداد ماه ۱۳۹۶
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل درآمدی بر دکترین سینما 5 واحد
هدف
 • قواعد تخیل
 • حکمت هنر
 • دکترین سینما
 • تئاتر استراتژیک
 • سینمای استراتژیک
 • بازی‌های استراتژیک
 • ارتباطات استراتژیک
 • نقشه‌ی هنر
 • سینمای فلسفه
 • خنیاگری
 • رؤیای آمریکایی – رؤیای ایرانی اسلامی
 • عرصه‌سازی
 • دیرین‌شناسی گونه‌های تخیل

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 236 نقشه‌ی هنر 01:41:13
2 237 درآمدی بر دکترین سینما (1) 01:12:29
3 321 درآمدی بر دکترین سینما (2) 01:26:18
4 323 درآمدی بر دکترین سینما (3) 01:26:46
5 325 درآمدی بر دکترین سینما (4) 01:00:16
6 327 کلبه‌ی دیجیتال 02:40:21
Pink Floyd The Wall(1982)Black Mirror (2011)
Season 1- Episode 2: 15
Million Merits
7 331 جامعه‌ی دیجیتال (1) 01:54:12
8 333 جامعه‌ی دیجیتال (2) 01:40:24
9 336 جامعه‌ی دیجیتال (3) 01:26:41
10 338 جامعه‌ی دیجیتال (4) 01:45:39
11 340 هنر حضور 02:34:59
12 342 آیت‌مداری (1) 02:31:59
13 345 آیت‌مداری (2) 01:41:20
14 348 حکمت حسن 01:21:05
15 349 معجزه 01:56:18
16 352 درآمدی بر دکترین سینما (15) 01:03:24
17 358 درآمدی بر دکترین سینما (16) 01:27:58
18 380 درآمدی بر دکترین سینما (17) 02:26:48
19 397 ریخت‌شناسی (1) – هفت 01:17:49
20 398 ریخت‌شناسی (2) – هجرت 03:18:30 سفر سنگ (1356)
21 405 هنر افسرده 01:25:23
22 410 دکترین ابراهیم‌(ع) و اسماعیل(ع) 01:10:38
23 413 دکترین یونس(ع) 01:49:59
Pinocchio (1940)
Inception (2010)
24 417 ریخت‌شناسی (3) – سینمای مخاطب (1) 01:55:06
25 421 سینمای لیبرال 03:16:16
Liberal Arts (2012)
26 427 مایه‌شناسی (3) – رویای آمریکای (1) 01:35:58
27 429 مایه‌شناسی (4) – دیرین‌گونه‌ها (3) 02:00:28
27 738 تلفیق ریخت و مایه
28 431 مایه‌شناسی (5) – دیرین‌گونه‌ها (4) 01:50:14
(2009) Year One
(1965) The Pink Panther- Sink Pink
29 432 رویای آمریکایی (2) – بازگشت ناجی (1) 03:56:48
Superman Returns (2006)
30 436 رویای آمریکایی (3) – آنان که ناجی به دنیا آمدند 03:02:15
Superman (1978), Zorro
Spiderman
31 443 مایه‌شناسی (6) – دنیای زیبا 01:27:23
Inception (2010) The
Elegant Universe (2003)-
Part 3: Welcome To The
11th Dimension
32 461 ریخت‌شناسی (4) – سینمای مخاطب (2) 02:26:04 خداحافظ رفيق (1382)
33 465 آموزش تراز 02:32:30
34 475 رویای آمریکایی (4) 02:57:37
The Prince and the Pauper (2000)
35 478 خنیای مخاطب (1)
36 480 خنیای مخاطب (2)
37 483 رویای آمریکایی (5) – تمدن جنگلی
Greystoke: The Legend of
Tarzan, Lord of the Apes
(1984)
38 540 دیرین‌گونه‌ها (4)
39 607 ریخت‌شناسی (5) – سینمای مخاطب (3) 02:18:20 تابلو‌های نقاشی «آسمان عشق» اثر عبدالحمید قدیریان
40 613 ریخت‌شناسی (6) – چهل
41 256 گزارش یک جشنواره 01:57:01
42 319 سینمای فلسفی و فلسفه‌ی سینما 01:29:38
43 300 پیش به سوی 2012 حشاشین! 02:09:26
44 740 تلفیق ریخت و مایه
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل سینمای استراتژیک 2 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 145 سینمای استراتژیک (1) 01:58:38
Universal Soldier (1992),
Golden Eye (1995)
2 146 سینمای استراتژیک (2) – بررسی سریال لاست 01:22:35
Lost (Series 2004–2010)
10 148 سریال 24 (1) 00:48:22
24 (Series 2001–2010)
11 149 سریال 24 (2) 01:14:17
24 (Series 2001–2010)
12 153 سریال 24 (3) – فصل یکم 02:24:01
24 (Series 2001–2010)
13 155 سریال 24 (4) – فصل دوم (1) – جهان در خطر – کمیسیون منع اشاعه‌ی سلاح‌های کشتار جمعی در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
14 157 سریال 24 (5) – فصل دوم (2) 02:04:58
24 (Series 2001–2010)
15 159 سریال 24 (6) – فصل سوم 01:42:46
24 (Series 2001–2010)
16 161 سریال 24 (7) – فصل چهارم 04:16:02
24 (Series 2001–2010)
17 163 سریال 24 (8) – فصل پنجم 02:00:47
24 (Series 2001–2010)
18 165 سریال 24 (9) – فصل ششم 02:34:15
24 (Series 2001–2010)
20 151 شکست پروژه‌ی DDR در آمریکا 02:21:51
Home of the Brave (2006)
21 152 درآمدی بر فیلم ملک سلیمان نبی (ع) 02:57:09 ملك سليمان نبي (1387)
22 167 عملیات روانی در قدرت نرم 02:40:24
Waltz with Bashir (2008)
23 169 سریال فرار از زندان – فصل یکم 02:13:43
The Great Escape (1963),
Papillon (1973), 300 (2006)
Prison Break: Season 1
25 182 بازتاب قدرت نرم در سریال Alias 01:37:32
Alias (Series 2001–2006)
26 191 زیرساخت قدرت نرم (2) – تئاتر استراتژیک 00:58:55
Sun Tzu, The Art of war
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل علوم اقتدار‌آفرین 2 واحد
هدف
 • آشنایی با دانش دکترینولوژی: قاعده القواعد (اهمیت و ضرورت)
 • آشنایی با علوم اقتدارآفرین: تبیین نسبت دانش و قدرت
 • آشنایی با علم مبارزه
 • آشنایی با روند دوره‌ی کلبه‌ی کرامت

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 2 درآمدی بر دکترینولوژی (1) 01:04:42
2 289 درآمدی بر دکترینولوژی (2) 01:40:15
3 320 درآمدی بر دکترینولوژی (3) – کلبه در راه (1) 01:18:07
4 361 علوم اقتدارآفرین (1) 01:36:15
5 365 علوم اقتدارآفرین (2) 01:33:57
6 366 علوم اقتدارآفرین (3) 01:26:45
7 369 علوم اقتدارآفرین (4) 01:29:18
8 373 علوم اقتدارآفرین (5) – علم مبارزه‌ی مارکسیسم 01:45:52
9 375 علوم اقتدارآفرین (6) – علم مبارزه‌ی اسلام 01:29:54
10 377 علوم اقتدارآفرین (7) – علم مبارزه‌ی لیبرالیسم 02:00:48
11 444 درآمدی بر دکترینولوژی (4) – کلبه در راه (2) 01:57:37
12 470 علوم اقتدارآفرین (10) – نقشه‌ی دکترینولوژی 02:26:14
13 500 درآمدی بر دکترینولوژی (5) – کلبه در راه (3) 01:42:26
14 573 علوم اقتدارآفرین (8) – علم مبارزه‌ی صهیونیسم 01:50:12
15 578 علوم اقتدارآفرین (9) – علم مبارزه‌ی وهابیسم 02:46:12
16 581 درآمدی بر دکترینولوژی (6) – کلبه در راه (4) – برنامه‌ی افق 1404 کلبه
17 715 درآمدی بر دکترینولوژی (7) – کلبه در راه (5)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دکترین دموکراسی آمریکایی 2 واحد
هدف
 • آشنایی با موضوع «دکترین دموکراسی آمریکایی» از زیر سلسله مباحث تخصصی «دکترین غرب»
 • آشنایی با مبحث دکترین دموکراسی آمریکایی به روش «ساینتیمنت» به حوزه‌هایی چون فلسفه‌ی سیاسی آمریکا، جامعه‌شناسی سیاسی آمریکا، روان‌شناسی سیاسی آمریکا، اقتصاد سیاسی آمریکا و حقوق اساسی آمریکا پرداخته شده و می‌شود
 • دانشجوی دکترینولوژی از طریق مبحث دکترین دموکراسی آمریکایی با تفکراستراتژیک سیاسی آمریکا در حد فاصل نظر تا عمل آشنا می شود

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 147 دکترین دموکراسی آمریکایی (1) 01:47:14 دكتر پيام محسنی
2 148 سریال 24 (1) 00:48:22
24 (Series 2001–2010)
3 149 سریال 24 (2) 01:14:17
24 (Series 2001–2010)
4 153 سریال 24 (3) – فصل یکم 02:24:01
24 (Series 2001–2010)
5 155 سریال 24 (4) – فصل دوم (1) – جهان در خطر – کمیسیون منع اشاعه‌ی سلاح‌های کشتار جمعی در کنگره آمریکا 01:17:24
24 (Series 2001–2010)
6 157 سریال 24 (5) – فصل دوم (2) 02:04:58
24 (Series 2001–2010)
7 159 سریال 24 (6) – فصل سوم 01:42:46
24 (Series 2001–2010)
8 161 سریال 24 (7) – فصل چهارم 04:16:02
24 (Series 2001–2010)
9 163 سریال 24 (8) – فصل پنجم 02:00:47
24 (Series 2001–2010)
10 165 سریال 24 (9) – فصل ششم 02:34:15
24 (Series 2001–2010)
12 392 حیوانات سیاسی 01:53:30
Political Animals (Mini-Series 2012)
13 415 کمپین بازنده ها (1) 02:03:58
Game Change (2012)
14 416 کمپین بازنده ها (2) 02:02:52
Game Change (2012)
15 428 پلی‌تینمنت و مدیاکراسی 01:59:09
Black Mirror (2013)
Season 2- Episode 3
The Waldo Moment
16 453 ماکیاولیسم 02:40:54
House of Cards (Series 2013)
17 459 تفرقه بیانداز و حکومت کن 03:26:44
House of Cards (Series 2013)
18 462 طرح‌ریزی استراتژیک توطئه 03:14:12
House of Cards (Series 2013)
19 467 تشریفات دموکراسی 04:00:45
White House Down (2013)
20 611 راه حل آمریکایی 03:50:33
Rampage (2009)
21 691 معاهده‌ی نافرجام
24 (Series 2001–2010) –
Season 8
22 692 اکنون فرآیند آشتی به پایان رسیده است
24 (Series 2001–2010) –
Season 8
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل کلبه‌سازی 2 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌ورزان با کلبه‌سازی
 • شناخت نظام خانواده
 • آشنایی با پنجره عمر
 • آشنایی با جامعه «رحم» پایه
 • آشنایی با وزارت بیت (خانواده – کلبه)
 • آشنایی با آینده‌ی خانواده (بیت تراز)

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 33 جامعه‌ی رحمی (1) 01:25:02
2 76 جهان خانواده 00:57:56
3 78 جهان جنین 01:19:05
4 80 جهان کودک 01:20:06
5 82 جهان نوجوان 01:09:22
6 84 جهان جوان 01:11:04
7 86 جهان ازدواج 01:23:08
8 88 جهان میان‌سال 01:00:10
9 90 جهان پیر 01:17:45
10 92 جهان کهن‌سال 01:03:22
11 94 وزارت خانواده 00:57:18
12 96 کلبه‌ی مشاهیر 01:44:10
13 197 روی‌کرد کلبه‌مدار 01:12:02
14 282 جامعه‌ی رحمی (2) 01:49:15 کوسه ها
15 386 بیت تراز 01:02:23
16 610 خانه‌ی عصمت فریاد زیر آب (1356)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل شورش علیه طمع 4 واحد
هدف
 • آشنایی اندیشه‌ورزان دکترینولوژی با مباحث تطبیقی:
  • فلسفه اقتصاد – حکمت بیع – کدآمایی
  • الگوهای معیشت غربی، اسلامی و ایرانی
  • تفکر استراتژیک اقتصادی
  • دکترین‌های تطبیقی اقتصادی

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 301 شورش علیه طمع (1) 04:31:06
Wall Street (1987)
2 302 جهان بدون وال‌استریت 04:21:48
Wall Street: Money Never Sleeps (2010)
3 303 مرگ بر بورس 02:38:58
The Ascent of Money
(2008)
– Episode 3: Blowing
bubbles
4 304 من کلاهبردارم، پس هستم! – بیت عنکبوت 01:45:29
Scam of the Century:
Bernie Madoff’s Crime &
Punishment (2008)
5 306 راز بقاء آن یک درصد 03:27:33
Margincall (2011)
6 308 زندگی، پول و دیگر هیچ 01:29:48
7 310 عبدالطمع، پول‌شویی در دست شیطان 02:42:06
Midas (Series 2011)
8 313 دکترین شوک 03:18:02
9 315 دکترین فریدمن (1) 00:40:51
10 318 دکترین فریدمن (2) 01:45:32
11 324 شورش علیه طمع (11) 02:20:03 حجت الاسلام و المسلمين
حسنی
12 326 دکترین فریدمن (3) 01:17:17
13 341 بیمه 01:59:35
14 344 حرص و ولع عمر 03:54:49
In Time (2011)
15 350 سیلا و کرایب‌دیس – بازی دو سر باخت 01:51:46
16 385 بازار آزاد – بازار صلواتی 01:27:14
(Series 1976–2011) Pat & Mat
17 400 ربای مرکب 01:16:57
18 414 تجارت ویژه 01:32:31
19 433 مانی‌تاریسم 02:56:29
Zeitgeist: Moving Forward
(2011)
Part I: Human Nature,
Part II: Social Pathology
20 434 اتوپیای ونوس 03:08:18
Zeitgeist: Moving Forward
(2011)
Part III: Project Earth
Part IV: Rise
21 458 جایی که از ربوکاپ هم کاری ساخته نیست 02:37:15
RoboCop (1987,1990, 1993)
22 472 خانه خراب 02:50:39
Home (2009)
23 474 زمین 1494 02:37:20

(2012) Four Horsemen

24 476 سگ‌کشی 02:39:45
Assault on Wall Street (2013)
25 479 دست نامرئی بازار و یدالله 02:10:23
26 493 زمانی برای تغییر 01:07:21
Four Horsemen (2012)
27 494 فیات 02:53:44
Four Horsemen (2012)
28 519 بقاء با کنترل پول 03:30:49
Thrive (2011)
29 521 رؤیای آمریکایی و سه خانواده‌ی خبیث 02:05:45
(2010) The American Dream
30 522 جدال پول و کارنسی 02:10:00
(2013) Hidden Secrets of Money
31 523 امپراتوری ربا 01:58:00
Hidden Secrets of Money (2013)
32 524 مرگ استاندارد دلار 01:42:00
Hidden Secrets of Money (2013)
33 525 بزرگترین کلاهبرداری تاریخ 01:47:30
(2013) Hidden Secrets of Money
34 555 چرتکه 01:28:00 ما اقتصاد دانيم لطفاً حرفي از واقعيت نزنيد (1393)
35 685 گوانتاناموی پولی شیخ عمران نزار حسین
85 707 پول‌فروشی (1)
86 708 پول‌فروشی (2)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل جنگ ارزی 2 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 589 مقدمات جنگ ارزی نوین
2 590 عصر جنگ آربیتراژی
3 582 جنگ جهانی بشر با خدا (1) 01:58:37
4 583 جنگ جهانی بشر با خدا (2) 01:24:35
5 584 جنگ جهانی بشر با خدا (3) 01:53:07
6 585 راستی‌آزمایی ادعای ریکاردز
7 587 از روسیه با نفرت
Jack Ryan: Shadow Recruit (2014)
8 588 جنگ ارزی GDPپایه
9 628 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (1)
The Fabric of the
Cosmos: The Illusion of
Time (2011)
10 630 جنگ جهانی ارزی یکم قرن بیستم (2)
11 632 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (1) – دیکتاتوری دلار
12 633 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (2) – عصر امپراتوری دلار
13 636 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (3) – دکترین نیکسون-کیسینجر
14 638 جنگ جهانی ارزی دوم قرن بیستم (4) – آغاز عصر دیکتاتوری دلار
15 642 جنگ جهانی ارزی سوم (1) – رؤیای چینی (1)
16 653 جنگ جهانی ارزی سوم (2) – رؤیای چینی (2) کلیپ سخنرانی جیمز ریکاردز در اندیشکده کارنگی
17 670 جنگ جهانی ارزی سوم (3) – رؤیای چینی (3) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
18 672 جنگ جهانی ارزی سوم (4) – پول داغ جنگ هر سه جبهه (1) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
19 674 جنگ جهانی ارزی سوم (5) – پول داغ جنگ هر سه جبهه (2) کتاب «جنگ ارزی» جیمز ریکاردز
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
شورش علیه طمع
سرفصل انقلاب‌های بیع 1 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 359 برکت و انفاق 01:58:12
Heat (1995)
2 368 رزق و برکت 02:03:42
3 390 مقاومت اقتصادی 02:23:38
4 468 طراحی عملیات جنگ اقتصادی 02:37:55
5 481 دکترین بیعت 02:39:45
6 490 زکات 01:29:35
7 492 وزارت زکات (1) 02:20:35
8 495 وزارت زکات (2) 00:52:23
9 647 ابر انقلاب بهاء 01:06:00
10 667 مقابله با جادوی پولی و مالی
11 669 بیعت و اجرت (آقای ریال) كتاب جنگ ارزی جيمز
ريكاردز
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل جامعه‌سازی 3 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 11 مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم غربی – دنیاسازی 01:06:55
2 12 مبانی طرح‌ریزی استراتژیک عالم اسلامی – عقباسازی 01:12:10
3 33 جامعه‌ی رحمی (1) 01:25:02
4 48 درآمدی بر جامعه‌سازی 01:51:49
5 49 روند طرح‌ریزی جامعه 01:17:48
6 51 سیاست و جامعه‌ی ولایی 01:18:30
7 63 جامعه‌ی بیولوژیکی (1) 01:19:51
8 64 جامعه‌ی کلیمی (1) 01:18:22 خاخام موشه آریه فریدمن
9 65 جامعه‌ی اطلاعاتی (1) 01:43:27
10 66 جامعه‌ی ورزیده 01:05:27
11 67 جامعه‌ی قضایی 01:20:19
12 68 جامعه‌ی بیودکترینال 01:09:13
13 69 جامعه‌ی سعیده 01:10:39
14 70 جهان نخبگان 01:06:58
15 71 جامعه‌ی بیولوژیکی (2) – جامعه‌ی رشیده – سیستم بیولوژیکی 01:35:26
16 72 جامعه‌ی بیولوژیکی (3) – جامعه‌ی امنیتی 01:07:14
17 73 اکولایف و جامعه‌ی اکولوژیکی 01:20:32
18 74 بیولایف و جامعه‌ی فطری 02:02:29
19 75 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (1) 01:35:46
20 77 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (2) 01:32:18
21 79 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (3) 01:32:51
23 83 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (5) 01:09:44
23 85 جامعه‌ی مافیایی 01:28:58
24 87 جامعه‌ی فطری و جمهوری تقوا (6) 01:37:25
25 89 جامعه‌ی عاشورایی 01:24:20
26 93 نظام‌سازی – فرآیند تحول ساختاری – مورد مطالعاتی وزارت خانواده 00:47:38
27 180 جامعه‌ی اطلاعاتی (2) – مغز جهان (1) – زیرساخت قدرت نرم (1) 01:18:35
28 246 جهان موازی در عالم (دنیا)سازی World Building 01:20:42
29 251 جهان متوالی (1) 00:55:05
30 255 جهان متوالی (2) – دکترین اشباع 01:39:25
31 513 جامعه‌ی اطلاعاتی (3) – مغز جهان (2) – گوگل 02:39:05
(2013) Google and the World Brain
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل تجاوز به ذهن 1 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 247 منازعه در نبردگاه ذهن 02:26:04
Inception (2010)
2 257 ذهن پروار 01:33:39
3 258 ذهن افسرده 01:16:19
4 260 چیتا – ذهن بودایی 01:34:34
5 262 چیتا – ذهن هندو 01:28:11
6 263 وجود ذهنی 01:03:14
7 264 حباب ذهن 01:49:57
8 265 تربیت ذهنی 01:27:52
9 266 نسبت‌شناسی مغز و ذهن (1) 02:29:40
10 268 نسبت‌شناسی مغز و ذهن (2) 01:53:14
11 275 دموکراسیتی 01:53:23
Adam Curtis, The Century of the Self (2002) : Happiness Machines
12 276 کان‌سیومرکراسی و بیوماشین‌های خوشحال 01:28:34
Adam Curtis, The
Century of the Self (2002) :
Happiness Machines
13 277 پورنوکراسی و مهندسی رضایت 03:11:59
Adam Curtis, The
Century of the Self (2002) :
The Engineering of
Consent
14 278 سبک زندگی بدون پلیس ذهن 03:24:41
Adam Curtis, The
Century of the Self (2002) :
There is a Policeman
Inside All Our Heads; He
Must Be Destroyed
15 279 نیوایندیویژوالیزاسیون 03:20:54
Adam Curtis, The
Century of the Self (2002) :
Eight People Sipping Wine
in Kettering
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل دکترین اسلام 5 واحد
هدف
 • مبحث دكترين اسلام، مبحث پايه در نظام طرح‌ريزی استراتژيک مبتني بر اسلام است. ازاين رو براي آشنايی انديشه‌ورزان با دكترين اسلام برای بهره‌مندی آنان در طرح‌ريزی استراتژيک حوز‌ه‌های گوناگون، مبحث دكترين اسلام ارائه می‌شود
 • دكترين اسلام، مبتنی بر كتاب و سنت است

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 219 اسلام ناب (1) 01:25:35
2 221 اسلام ناب (2) 01:19:22
3 234 ایمان (1) – نقشه‌ی ایمان (1) 01:21:28
4 235 ایمان (2) – نقشه‌ی ایمان (2) – ارباب ایمان 01:12:41
5 335 عروج و هبوط 01:40:54
6 343 صیرورت ابراهیمی 01:06:02
7 346 رجعت 00:56:59
8 362 خبر و استطاعت صبر 01:48:08
9 401 دکترین اسلام (17) 01:27:07
10 406 جامعه‌شناسی تغییر 01:13:45
11 408 عندالله 01:05:49
12 418 دکترین امنیتی-دفاعی اسلام 01:17:09
13 463 دکترین استقامت (1) 01:21:46
14 464 طرح‌ریزی استراتژیک توحیدی 02:56:45
15 466 دکترین استقامت (2) 01:41:46
16 497 توحید انفسی 01:31:45
17 498 اعلامیه‌ی جهانی حق خدا (1) 01:19:45
18 499 کارکرد اسلام 01:25:15
19 506 اعلامیه‌ی جهانی حق خدا (2) 00:45:44
20 595 معرفت توحیدی – یک رند در هند
PK (2014)
21 650 اعلامیه‌ی الهی حق بشر (1)
22 652 اعلامیه‌ی الهی حق بشر (2) مستند بانو (۱۳۹۴) روح الله کاظمی زاده
23 654 فهم فرعونی ایزیس
Gods of Egypt (2016)
24 655 فهم هلنی ایزیس
Homeland
(Series 2011) Season 1
25 675 ثنویت توحیدی – ثنویت در غرب
26 678 دکترین امنیت
27 684 حکمت عمل (1) – اراده‌ی شیطان
(2016) Black Mirror
Season 3-Episode 6: Hated in the Nation
28 686 حکمت عمل (۲) بررسی سوره مدثر
29 687 حکمت قدر (۲) بررسی سوره قدر
30 688 الله (۱) – هبوط تئو از ماشین لباسشویی
The Brand New Testament (2015)
31 694 ایمان (۳) – نجات
War Room (2015)
32 695 ایمان (۴) – کشتن یا نکشتن، مسأله این نیست
Hacksaw Ridge (2016)
33 699 ایمان به کتاب (۱) – فرقان (1) سوره فرقان آیات 1 تا 52
34 700 ایمان به کتاب (2) – فرقان (۲) سوره فرقان آیات ۵۲-۱
35 703 ایمان به انبیاء(ع) (1) – مجاهد کبیر سوره فرقان آیات ۵۲-۱
36 711 ایمان به الله (1) – رحمن (1)
Prometheus (2012)
37 712 ایمان به الله (2) – رحمن (2)
Alien: Covenant (2017)
38 713 ایمان به الله (3) – رحمن (3) سری فیلم‌های بیگانه
39 714 ایمان به الله (4) – عبدالرحمن
40 716 جامعه‌ی شش طبقه
41 717 طبقه‌ی خوک‌ها
42 718 قرآن‌شناسی
43 719 ایمان به آخرت
44 726 ایمان به کتاب (3) – قرآن‌شناسی
45 732 ایمان به کتاب (4) – انبیاء(ع) و شعراء
46 734 ایمان به انبیاء(ع) (2) – جامعه‌شناسی نبوت (1)
48 736 ایمان به انبیاء(ع) (4) – جامعه‌شناسی نبوت (3) – نبوت ابراهیمی
49 739 ایمان به انبیاء(ع) (5) – جامعه‌شناسی نبوت (4) – نوبت نوحی
50 744 ایمان به انبیاء(ع) (6) – جامعه‌شناسی نبوت (5) – نبوت لوطی در برابر غلیان لذت
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
دکترین اسلام
سرفصل زنای ذهنی 1 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 267 زنای ذهنی (1) 01:43:26
Brett Kahr, Who’s Been Sleeping in ‌Your Head?
2 269 زنای ذهنی (2) 01:15:37
3 271 زنای ذهنی (3) 02:36:40
Kinsey (2004)
4 273 زنای ذهنی (4) در زندگی دوم 02:10:34
5 281 زنای ذهنی (5) 01:59:41 کتاب‌های نانسی فرایدی
6 284 زنای ذهنی (6) 01:00:22
7 291 زنای ذهنی (7) 01:50:39
8 292 زنای ذهنی (8) 01:49:37
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
دکترین اسلام
سرفصل سبک زندگی 1 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 290 درآمدی بر دکترین ملی زندگی 01:39:54
2 347 حال، کرسی حیات 01:30:59
3 356 سبک زندگی (2) 01:25:05
4 357 هستی و ایمان 01:36:12
5 360 حاصل عمر 01:21:59
6 363 فتنه و اقتدار 01:13:01
7 364 اسلوب زندگی خضری (1) 01:38:45
8 367 اسلوب زندگی خضری (2) 01:10:48
9 370 بهشت در سیاه چاله 02:50:13
Black Heaven (2010)
10 402 هلاکت حرث و نسل 02:28:27 سيد ضياء الدين دري
11 278 سبک زندگی بدون پلیس ذهن 03:24:41
Adam Curtis, The
Century of the Self (2002) :
There is a Policeman
Inside All Our Heads; He
Must Be Destroyed
12 391 سبک زندگی، اصل قضیه 01:36:05
13 569 لحظه‌هایی برای شدن (1) – پس از سی سال (1)
14 679 لحظه‌هایی برای شدن (2) – پس از سی سال (2) – «دیین بیین فو» را فراموش کن و اینک کربلای پنج کاظم فرامرزی
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
دکترین اسلام
سرفصل خلق و جعل 4 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 280 میدان صفر سلامت 03:28:54
The Living Matrix (2009)
2 294 بیوتئولوژی 02:59:04
3 334 بدت و الثئا 01:05:49
4 354 خلقت و طبیعت 01:06:35
5 394 معماری حیات 01:21:41
6 435 خلق و جعل (4) 01:18:49
7 438 یگانه‌سازی (1) 02:21:09
8 442 یگانه‌سازی (2) 02:12:11
9 440 کوانتوم اجتماعی و اجتماع کوانتومی 02:13:11
10 445 خلق و جعل (8) 01:19:41
11 447 چهارچوب مفهومی 01:10:12
12 489 زوجیت کوانتومی
13 563 قانون هابطه
14 565 تئوری همه چیز
Theory of Everything (2014)
15 572 خلق و جعل (18)
Interstellar (2014)
16 606 تطور و تکامل 01:16:20
17 248 جهان موازی (1) 01:21:59
Fringe (Series 2008–2013)
18 249 جهان موازی (2) 01:39:32
Fringe (Series 2008–2013)
19 250 جهان موازی (3) 02:22:59
Fringe (Series 2008–2013)
20 252 جهان موازی (4) 01:43:47
Fringe (Series 2008–2013)
21 253 جهان موازی (5) 01:58:37
(Series 2008–2013)Fringe
22 254 جهان موازی (6) 01:56:27
(Series 2008–2013) Fringe
23 270 جهان موازی (7) 01:58:14
(Series 2008–2013) Fringe
24 272 جهان موازی (8) 02:32:23
(Series 2008–2013) Fringe
25 351 جهان موازی (9) 01:32:48
(Series 2008–2013) Fringe
26 353 جهان موازی (10) 01:57:30
(Series 2008–2013) Fringe
27 355 جهان موازی (11) 02:09:37
(Series 2008–2013) Fringe
28 407 جهان موازی (12) 01:44:37
(Series 2008–2013) Fringe
29 409 جهان موازی (13) 01:57:42
(Series 2008–2013) Fringe
30 485 دکترین فضا (1) 01:48:28
31 486 دکترین فضا (2) 01:54:17
32 487 دکترین فضا (3) 03:03:02
Gravity (2013)
33 371 دکترین زمان (1) 00:57:38
34 484 دکترین زمان (2) 02:45:38
35 542 دکترین زمان (3) 03:06:15
Lucy (2014)
36 629 دکترین زمان (4)
The Fabric of the Cosmos: The Illusion of Time (2011)
37 737 دکترین زمان (5)
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
دکترین اسلام
سرفصل انسان در اسلام 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 241 نقشه‌ی انسان در قرآن (1) 01:26:18
2 242 نقشه‌ی انسان در قرآن (2) 01:52:42
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
دکترین غرب
سرفصل انسان در غرب 0 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 240 انسان در مدرنیته (1) 01:18:53
2 631 انسان ‌در‌ مدرنیته (۲) – نقشه‌ی احساسات
3 634 انسان در مدرنیته (3) – نقشه‌ی ارزش‌ها
4 635 انسان ‌در‌ مدرنیته (۴) – ذهن این حیوان شگفت‌انگیز
* مباحث ادامه دارد.

 

موضوع طرح‌ریزی استراتژیک
سرفصل طرح‌ریزی 7 واحد

 

ردیف شماره جلسه عنوان غرب اسلام شرق سایر مدت ملاحظات
1 5 درآمدی بر طرح تطبیقی استراتژیک مدرنیسم و اسلام 01:05:31
2 7 درآمدی بر طرح تطبیقی کلبه‌ی کرامت و کلبه‌ی دیجیتالی 01:20:33
3 50 بعثت و جامعه‌ی نبوی 01:23:21
Ninth Gate (1999)
4 53 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (1) 01:32:46
5 54 اقتصاد و جامعه‌ی ملکی (۱) 01:05:28
6 55 اقتصاد و جامعه‌ی خودفروشان (2) 01:06:18
7 56 اقتصاد و جامعه‌ی ملکی (2) 01:21:30
8 57 اقتصاد و دکترین تجارت در جامعه‌ی تجاری 01:14:42
9 58 اقتصاد یا کدآمایی (1) 00:32:27
10 59 اقتصاد و جامعه‌ی کاپیتالیستی (بورژوایی) 01:29:40
11 60 اقتصاد و جامعه‌ی سرمایه‌داری (ایمانی) 01:11:48
12 61 اقتصاد و جامعه‌ی سوسیالیستی و تعاونی 01:17:34
13 62 اقتصاد و جامعه‌ی انفالی 01:11:16
14 91 جامعه‌ی اقتصاد سرمایه‌گذاری 01:20:21
15 111 فلسفه‌ی فرهنگ و حکمت ادب 01:27:25
16 112 امنیت فرهنگی 01:15:38
17 115 فلسفه‌ی اقتصاد 01:54:35
18 116 امنیت اقتصادی 01:03:55
19 118 فلسفه‌ی سیستم (نظام) 00:52:26
20 121 فلسفه‌ی تعلیم و تربیت 01:48:59
21 122 امنیت ادب 01:19:21
22 123 طرح جامع ادب و اجوکیشن (1) 01:58:53
23 124 طرح جامع ادب و اجوکیشن (2) 01:28:34
24 125 طرح یوسف(ع) (1) 01:53:09
25 126 طرح یوسف(ع) (2) 01:16:43
26 127 طرح موسی (ع) 01:19:29
27 128 طرح معراج 01:49:00
28 129 طرح یونس(ع) – فلسفه‌ی بدن 02:39:51
29 130 طرح تحول 01:32:27
When Nietzsche Wept (2007)
30 131 طرح فطرت 01:29:46
31 132 طرح محمد(ص) – وقتی که نیچه گریست 03:00:27
(When Nietzsche Wept (2007
32 134 طرح بعثت 01:02:11
33 135 طرح ابراهیم (1) – فلسفه‌ی پزشکی 02:16:43
34 136 طرح ابراهیم (2) – حکمت سلامت 02:11:29
35 137 طرح نفخه (1) 02:15:05
CNN: God’s Warriors
(2007) Part 3- God’s
Christian Warriors
PBS: Evolution (2002) 7
Episode
36 138 طرح نفخه (2) 01:11:43
37 141 طرح رضایت (1) 01:11:59
38 142 طرح رضایت (2) 01:02:00
39 143 طرح رحمت (1) 01:22:50
40 144 طرح رحمت (2) 01:24:09
41 162 روش‌شناسی ادب 00:59:13
24 (Series 2001–2010)
42 164 نظام‌شناسی ادب 01:30:33
24 (Series 2001–2010)
43 166 طرح قادر (1) 01:16:27
44 168 طرح قادر (2) 01:06:48
45 171 طرح قادر (3) 01:37:11
46 172 طرح مأموریت 01:56:48
47 238 درآمدی بر طرح جامع حضور 01:09:12
48 239 درآمدی بر طرح جامع هجرت 01:08:24
49 243 حکمت خلقت 00:57:59
50 244 متافیزیک حضور 01:20:42
51 245 حکمت حضور 01:05:51
52 261 حکمت فؤاد 01:18:00
53 518 از نقشه تا طرح 01:54:03
54 520 طرح‌های انفسی و اجتماعی
55 535 حکمت قدر 01:33:00
56 537 حکمت بدن
National Geographic-
Inside the Living Body
(2007)
57 544 خط‌مشی‌گذاری (1)
58 547 خط‌مشی‌گذاری (2) – خط‌مشی امنیت (1)
59 549 خط‌مشی‌گذاری (3) – خط‌مشی امنیت (2)
60 551 خط‌مشی‌گذاری (4) – خط‌مشی امنیت (3)
61 557 دکترین حالت ملی
62 293 نظام‌سازی (2) – به سر عقل آمدن یک انقلاب! انعطاف یا انحراف؟ مسئله این است! 02:17:33
63 329 درآمدی بر الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت 01:05:35 مهرداد بذرپاش
64 733 دکترین سلامت – ترخیص
* مباحث ادامه دارد.

دکمه بازگشت به بالا